Sequence HC Partners

Konsulting

Ochrona zdrowia w XXI wieku stanęła przed nowymi wyzwaniami. Zmiana podejścia ludzi do swojego zdrowia, potrzeba zapewniania usług medycznych na najwyższym możliwym poziomie, ogromny postęp technologiczny, czy starzenie się społeczeństw stają w konflikcie z możliwościami systemów finansowanych publicznie i prywatnie.

Poszczególne branże działające na rynku ochrony zdrowia (farmacja, usługi medyczne, sprzęt medyczny, płatnicy) stają przed nowymi wyzwaniami. Konieczność poszukiwania możliwości wzrostu w silnie konkurencyjnym otoczeniu o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, szybko komplikująca się sieć powiązań i zależności poszczególnych sektorów wymagają podejmowania działań które z jednej strony wpływają na podniesienie efektywności kosztowej, z drugiej zaś umożliwiają uzyskanie przewagi nad konkurencją.

Rozumiemy te trendy, wynikające z nich wyzwania i oczekiwania naszych Klientów. Działania doradcze świadczone przez Sequence wychodzą im naprzeciw. Stworzyliśmy zgrany zespół partnerów, konsultantów i analityków z unikatowym na polskim rynku doświadczeniem w  pracy dla rynku ochrony zdrowia. Wykorzystując doświadczenia współpracujących z nami ekspertów zewnętrznych, wspomagamy naszych Klientów w rozwiązywaniu stojących przed nimi wyzwań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się bliżej z naszą ofertą.

Stefan Bogusławski                                                            Anna Smaga

Partner Zarządzający, Prezes Zarządu                          Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu

stefan.boguslawski@sequence.pl                                   anna.smaga@sequence.pl