Sequence HC Partners

Nasza wyjątkowość

Dział Konsultingu Sequence powstał w 2008 roku. Osoby stanowiące trzon zespołu pracują na polskim oraz międzynarodowym rynku farmaceutycznym i ochrony zdrowia od ponad 20 lat. Nasz zespół doradczy liczy przeszło 15 osób, o łącznie ponad 200 latach doświadczenia zawodowego.

Wnosimy wiele lat doświadczeń biznesowych i doradczych w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i ubezpieczeń zdrowotnych, ale dysponujemy też kompetencjami w obszarach dalekich od branży ochrony zdrowia (transakcje fuzji i przejęć, bankowość).

Co stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej w obszarze doradczym?

1. Przede wszystkim zespół: stanowimy liczny, sprawdzony zespół o niskiej rotacji – współpracujemy z sobą od lat, gwarantując naszym Klientom wysoką jakość naszych działań

2. Mamy doświadczenie w projektach, które realizujemy:

 • rozumiemy, że nasi Klienci oczekują, by, od pierwszego dnia, wiedzę niezbędną do efektywnej realizacji projektu wnosili zaangażowani weń członkowie naszego zespołu
 • pracujemy na co dzień z różnego pochodzenia i przeznaczenia danymi wykorzystywanymi w przemyśle farmaceutycznym oraz procesami wykorzystywanymi w tym przemyśle

3. Jesteśmy firmą lokalną:

 • nie ograniczają nas korporacyjne procesy decyzyjne, ani standaryzacja metodologii i podejścia do wyceny naszej pracy
 • znamy specyfikę rynku polskiego, a proponowane przez nas metodologie (do każdego projektu indywidualnie) są opracowane w oparciu o najlepsze wzorce światowe z uwzględnieniem polskich realiów prawnych, biznesowych i finansowych

4. Realizujemy synergie: w projektach doradczych wykorzystujemy dane i szerokie możliwości badawcze firmy Sequence, co umożliwia wzbogacenie procesów doradczych wynikami badań wykonywanych przez doświadczonych badaczy rynku farmaceutycznego

5. Potrafimy sięgnąć po dodatkowe doświadczenie i kompetencje z rynku: stale współpracujemy i rozbudowujemy siatkę zewnętrznych ekspertów branży farmaceutycznej, medycznej i ochrony zdrowia, których specjalistyczna wiedza jest wykorzystywana w realizacji projektów doradczych

6. Mamy unikatową ofertę, która obejmuje na poziomie strategicznym całokształt działalności Klienta:

 

 • planowanie i operacjonalizacja strategii firmy
 • optymalizacja portfolio, plany rozwoju
 • optymalizacja procesu i struktury działów sprzedaży, w tym terytoriów przedstawicielskich
 • podnoszenie efektywności dystrybucji
 • planowanie marketingowe: analiza otoczenia, segmentacja, pozycjonowanie
 • plany wprowadzenia nowych produktów dla pojedynczego produktu lub całego portfela
 • optymalizacja działań promocyjnych
 • pozyskiwanie produktów i planowanie portfolio (w tym pośrednictwo w projektach in-sourcing’u, out-sourcing’u produktowego)
 • planowanie systemów bonusowych
 • analizy rynkowe, biznesowe, medyczne
 • projektowanie i wdrażanie organizacji systemów przetwarzania informacji i raportowania
 • szkolenia sprzedażowe i marketingowe
 • wykonywanie analiz danych na potrzeby Klientów
 • procesy inwestycyjne i planowanie produkcji