Sequence HC Partners

Kontakt

Sequence HC Partners Sp. z o.o.
ul. Górczewska 30
01-147 Warszawa

tel.(22) 886-47-15
fax.(22) 638-21-29
E-mail: biuro@sequence.pl


SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS 0000087803
NIP 524-23-77-685
kapitał zakładowy 58.500 zł

Dział Konsultingu:

Anna Smaga
anna.smaga@sequence.pl

Bogdan Falkiewicz
bogdan.falkiewicz@sequence.pl

 

 

 Dział Badań:

Aleksandra Brysiak - Dyrektor Sprzedaży Badań
aleksandra.brysiak@sequence.pl

Joanna Głażewska - Dyrektor Operacyjny
joanna.glazewska@sequence.pl

Stanisław Nowak - Dyrektor Medyczny
stanislaw.nowak@sequence.pl

Zarząd:

Stefan Bogusławski - Partner Zarządzający, Prezes Zarządu
stefan.boguslawski@sequence.pl

 

Anna Smaga - Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu
anna.smaga@sequence.pl

 

Bogdan Falkiewicz – Starszy Partner, Wiceprezes Zarządu
bogdan.falkiewicz@sequence.pl