Sequence HC Partners

Badania

Rynek ochrony zdrowia podlega nieustającym zmianom, nie tylko za sprawą intensywnej konkurencji, ale też ciągłego rozwoju wiedzy medycznej oraz zmian regulacji prawnych. Środowisko, w jakim działają poszczególne przedsiębiorstwa, jest wyjątkowo złożone i diametralnie różni się od innych rynków. Wszystko to sprawia, że zdobywanie i ciągłe rewidowanie wiedzy o aktualnych postawach i opiniach decydentów i konsumentów jest bardzo ważne dla rynkowych graczy, choć po prostu bardzo trudne. Na tyle trudne, że jedynie specjaliści od badań rynku, świetnie rozumiejący system ochrony zdrowia w Polsce, mogą dostarczać usługi wysokiej jakości.

Pomimo złożoności otaczającego nas środowiska, dynamicznych przemian rynkowych i powszechnego dostępu do ogromnych zasobów informacji, podstawowa zasada dotycząca badań rynkowych pozostaje niezmienna:

W dobrym badaniu rynkowym zadaje się właściwe pytanie odpowiedniej osobie!

Sequence HC Partners od 2000 r. z sukcesem realizuje najwyższej jakości badania rynku dla firm farmaceutycznych i innych podmiotów z szeroko pojętej ochrony zdrowia. Poruszamy się w segmentach leków Rx i OTC, w lecznictwie otwartym i zamkniętym. Naszymi respondentami są lekarze, pacjenci, farmaceuci, osoby opiniotwórcze i pełniące ważne funkcje administracyjne, właściciele, pracownicy i klienci aptek, konsumenci i pracownicy firm farmaceutycznych. Posługujemy się zarówno metodami jakościowymi, jak i ilościowymi, w zależności od problemu badawczego.

Zajmujemy się nietypowymi problemami zarządczymi z zakresu medycyny wysokospecjalistycznej, wymagającej nie tylko umiejętności badawczych, ale także wiedzy medycznej.

Badamy respondentów

  • w gabinetach  i przed nimi - ankieterzy doświadczeni w pracy z lekarzami i pacjentami
  • przez telefon - własne studio CATI/call-center
  • przed ich komputerami - coraz popularniejsze badania CAWI/on-line
  • w studiach - jakościowe wywiady pogłębione „za lustrem weneckim”
  • w aptekach - wywiady z farmaceutami i klientami aptek
  • w każdy inny sposób adekwatny do problemu badawczego…

Naszą siłą jest wszechstronny zespół z wieloletnim stażem. W projekty badawcze zaangażowani są nie tylko doświadczeni badacze i analitycy, ale też specjaliści znający rynek z różnych perspektyw: lekarze, osoby uprzednio pracujący w firmach farmaceutycznych i doradczych.

Nas nie trzeba uczyć rynku ochrony zdrowia!

Dzięki temu Sequence HC Partners to:

  • Druga firma na rynku badań w branży farmaceutycznej (źródło: Raport PTBRiO 2011/12)
  • Partner większości spośród największych firm farmaceutycznych  (TOP-50)
  • Ok. 80 000 wywiadów zrealizowanych na rynku farmaceutycznym (głównie z lekarzami i farmaceutami)

Zapraszamy Państwa do zapoznania się bliżej z naszą ofertą.

Stefan Bogusławski

Partner Zarządzający

stefan.boguslawski@sequence.pl