O FIRMIE SEQUENCE

Czym się zajmujemy na codzień

Połączenie spółek SEQUENCE Sp. z o.o. i PharmaExpert Sp. z o.o.

Zarządy obu spółek uzgodniły i podpisały 19.09.2016 roku plan połączenia. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Sequence) na Spółkę Przejmująca, czyli jako łączenie się przez przejęcie (w trybie art. 492 §1 pkt 1 Ksh).

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

 

 

NASZE BADANIA

Potrzebny tekst lub krótki opis

Realizujemy najwyższej jakości badania marketingowe w segmentach Rx i OTC, w lecznictwie otwartym i zamkniętym, prowadzimy badania wśród lekarzy, pacjentów, farmaceutów, właścicieli, pracowników i klientów aptek. Badamy satysfakcję pracowników firm farmaceutycznych, usługobiorców i konsumentów.

KONTAKT

Potrzebny tekst lub krótki opis

Doradzamy firmom farmaceutycznym, ubezpieczeniowym i podmiotom z sektora ochrony zdrowia w obszarach kluczowych dla rozwoju ich działalności. Zdobywamy zaufanie za sprawą wieloletniego doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy branżowej naszego kilkunastoosobowego zespołu. Zostało ono zdobyte nie tylko w czołowych firmach doradczych i badawczych, ale też na zarządczych stanowiskach w firmach farmaceutycznych.